Trafność sondaży przed wyborami samorządowymi 2018 Pobierz raport

Sprawdź wiarygodność sondaży wyborczych!

Sondaże wyborcze odgrywają ogromną rolę w debacie publicznej. Chcemy przyczynić się do zwiększenia wiarygodności badań, dlatego stworzyliśmy stronę Sprawdzamy Sondaże.

Będziemy na niej pokazywać, które publikowane sondaże i prognozy najtrafniej przewidziały wyniki wyborów prezydenckich w największych miastach.

Nowy Sącz

Uprawnieni do głosowania: 66 689
Frekwencja w I turze w 2014 r.: 49.95%
Data badania: 11-12.10
Wielkość próby: 500
Metoda: CATI
Frekwencja: 59,80%

Iwona Mularczyk

Prawo i Sprawiedliwość

28,35% 1.76 p.p.

Ludomir Handzel

KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla

25,78% 3.59 p.p.

Krzysztof Głuc

KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz"

20,64% 3.17 p.p.

Leszek Zegzda

Koalicja Obywatelska

15,95% 1.08 p.p.

Małgorzata Belska

KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo

5,34% 0.88 p.p.

Rafał Skąpski

SLD Lewica Razem

1,19% 1.04 p.p.

Jerzy Gwiżdż

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

2,75% 1.26 p.p.
Błąd łączny 12.78 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Iwona-Mularczyk.jpg

Iwona Mularczyk

Prawo i Sprawiedliwość

PKW:
28.35%
Wynik sondażu:
30.11%
Błąd:
1.76 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Ludomir-Handzel.jpg

Ludomir Handzel

KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla

PKW:
25.78%
Wynik sondażu:
29.37%
Błąd:
3.59 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Krzysztof-Głuc.jpg

Krzysztof Głuc

KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz"

PKW:
20.64%
Wynik sondażu:
17.47%
Błąd:
3.17 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Leszek-Zegzda.jpg

Leszek Zegzda

Koalicja Obywatelska

PKW:
15.95%
Wynik sondażu:
14.87%
Błąd:
1.08 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Małgorzata-Belska.jpg

Małgorzata Belska

KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo

PKW:
5.34%
Wynik sondażu:
4.46%
Błąd:
0.88 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Rafał-Skąpski.jpg

Rafał Skąpski

SLD Lewica Razem

PKW:
1.19%
Wynik sondażu:
2.23%
Błąd:
1.04 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Jerzy-Gwiżdż.jpg

Jerzy Gwiżdż

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

PKW:
2.75%
Wynik sondażu:
1.49%
Błąd:
1.26 p.p.
Błąd łączny 12.78 p.p.
Data badania: 11-12.10
Wielkość próby: 500
Metoda: CATI
Frekwencja: 59,80%

Iwona Mularczyk

Prawo i Sprawiedliwość

28,35% 3.00 p.p.

Ludomir Handzel

KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla

25,78% 2.65 p.p.

Krzysztof Głuc

KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz"

20,64% 2.77 p.p.

Leszek Zegzda

Koalicja Obywatelska

15,95% 2.38 p.p.

Małgorzata Belska

KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo

5,34% 1.30 p.p.

Rafał Skąpski

SLD Lewica Razem

1,19% 1.31 p.p.

Jerzy Gwiżdż

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

2,75% 0.51 p.p.
Błąd łączny 13.92 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Iwona-Mularczyk.jpg

Iwona Mularczyk

Prawo i Sprawiedliwość

PKW:
28.35%
Wynik sondażu:
31.35%
Błąd:
3.00 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Ludomir-Handzel.jpg

Ludomir Handzel

KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla

PKW:
25.78%
Wynik sondażu:
28.43%
Błąd:
2.65 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Krzysztof-Głuc.jpg

Krzysztof Głuc

KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz"

PKW:
20.64%
Wynik sondażu:
17.87%
Błąd:
2.77 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Leszek-Zegzda.jpg

Leszek Zegzda

Koalicja Obywatelska

PKW:
15.95%
Wynik sondażu:
13.57%
Błąd:
2.38 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Małgorzata-Belska.jpg

Małgorzata Belska

KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo

PKW:
5.34%
Wynik sondażu:
4.04%
Błąd:
1.30 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Rafał-Skąpski.jpg

Rafał Skąpski

SLD Lewica Razem

PKW:
1.19%
Wynik sondażu:
2.50%
Błąd:
1.31 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Jerzy-Gwiżdż.jpg

Jerzy Gwiżdż

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

PKW:
2.75%
Wynik sondażu:
2.24%
Błąd:
0.51 p.p.
Błąd łączny 13.92 p.p.
Sondaż
Data badania: 13 i 16.10
Wielkość próby: 400
Metoda: F2F
Frekwencja: Brak danych

Ludomir Handzel

KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla

25,78% 2.65 p.p.

Leszek Zegzda

Koalicja Obywatelska

15,95% 5.87 p.p.

Iwona Mularczyk

Prawo i Sprawiedliwość

28,35% 8.02 p.p.

Krzysztof Głuc

KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz"

20,64% 6.43 p.p.

Jerzy Gwiżdż

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

2,75% 6.56 p.p.

Małgorzata Belska

KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo

5,34% 0.44 p.p.

Rafał Skąpski

SLD Lewica Razem

1,19% 0.19 p.p.
Błąd łączny 30.16 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Ludomir-Handzel.jpg

Ludomir Handzel

KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla

PKW:
25.78%
Wynik sondażu:
28.43%
Błąd:
2.65 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Leszek-Zegzda.jpg

Leszek Zegzda

Koalicja Obywatelska

PKW:
15.95%
Wynik sondażu:
21.82%
Błąd:
5.87 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Iwona-Mularczyk.jpg

Iwona Mularczyk

Prawo i Sprawiedliwość

PKW:
28.35%
Wynik sondażu:
20.33%
Błąd:
8.02 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Krzysztof-Głuc.jpg

Krzysztof Głuc

KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz"

PKW:
20.64%
Wynik sondażu:
14.21%
Błąd:
6.43 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Jerzy-Gwiżdż.jpg

Jerzy Gwiżdż

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

PKW:
2.75%
Wynik sondażu:
9.31%
Błąd:
6.56 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Małgorzata-Belska.jpg

Małgorzata Belska

KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo

PKW:
5.34%
Wynik sondażu:
4.90%
Błąd:
0.44 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Rafał-Skąpski.jpg

Rafał Skąpski

SLD Lewica Razem

PKW:
1.19%
Wynik sondażu:
1.00%
Błąd:
0.19 p.p.
Błąd łączny 30.16 p.p.
Sondaż
Data badania:
Wielkość próby: 1000
Metoda: CATI
Frekwencja: 63,40%

Iwona Mularczyk

Prawo i Sprawiedliwość

28,35% 2.90 p.p.

Ludomir Handzel

KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla

25,78% 0.78 p.p.

Leszek Zegzda

Koalicja Obywatelska

15,95% 8.58 p.p.

Krzysztof Głuc

KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz"

20,64% 8.49 p.p.

Małgorzata Belska

KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo

5,34% 2.16 p.p.

Jerzy Gwiżdż

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

2,75% 0.51 p.p.

Rafał Skąpski

SLD Lewica Razem

1,19% 0.46 p.p.
Błąd łączny 23.88 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Iwona-Mularczyk.jpg

Iwona Mularczyk

Prawo i Sprawiedliwość

PKW:
28.35%
Wynik sondażu:
31.25%
Błąd:
2.90 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Ludomir-Handzel.jpg

Ludomir Handzel

KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla

PKW:
25.78%
Wynik sondażu:
25.00%
Błąd:
0.78 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Leszek-Zegzda.jpg

Leszek Zegzda

Koalicja Obywatelska

PKW:
15.95%
Wynik sondażu:
24.53%
Błąd:
8.58 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Krzysztof-Głuc.jpg

Krzysztof Głuc

KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz"

PKW:
20.64%
Wynik sondażu:
12.15%
Błąd:
8.49 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Małgorzata-Belska.jpg

Małgorzata Belska

KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo

PKW:
5.34%
Wynik sondażu:
3.18%
Błąd:
2.16 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Jerzy-Gwiżdż.jpg

Jerzy Gwiżdż

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

PKW:
2.75%
Wynik sondażu:
2.24%
Błąd:
0.51 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Rafał-Skąpski.jpg

Rafał Skąpski

SLD Lewica Razem

PKW:
1.19%
Wynik sondażu:
1.65%
Błąd:
0.46 p.p.
Błąd łączny 23.88 p.p.
Sondaż
Data badania: 13-15.10
Wielkość próby: 1263
Metoda: F2F
Frekwencja: 52,65%%

Iwona Mularczyk

Prawo i Sprawiedliwość

28,35% 1.80 p.p.

Ludomir Handzel

KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla

25,78% 4.35 p.p.

Krzysztof Głuc

KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz"

20,64% 2.96 p.p.

Leszek Zegzda

Koalicja Obywatelska

15,95% 0.82 p.p.

Jerzy Gwiżdż

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

2,75% 4.14 p.p.

Małgorzata Belska

KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo

5,34% 0.47 p.p.

Rafał Skąpski

SLD Lewica Razem

1,19% 1.72 p.p.
Błąd łączny 16.26 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Iwona-Mularczyk.jpg

Iwona Mularczyk

Prawo i Sprawiedliwość

PKW:
28.35%
Wynik sondażu:
30.15%
Błąd:
1.80 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Ludomir-Handzel.jpg

Ludomir Handzel

KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla

PKW:
25.78%
Wynik sondażu:
21.43%
Błąd:
4.35 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Krzysztof-Głuc.jpg

Krzysztof Głuc

KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz"

PKW:
20.64%
Wynik sondażu:
17.68%
Błąd:
2.96 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Leszek-Zegzda.jpg

Leszek Zegzda

Koalicja Obywatelska

PKW:
15.95%
Wynik sondażu:
15.13%
Błąd:
0.82 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Jerzy-Gwiżdż.jpg

Jerzy Gwiżdż

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

PKW:
2.75%
Wynik sondażu:
6.89%
Błąd:
4.14 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Małgorzata-Belska.jpg

Małgorzata Belska

KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo

PKW:
5.34%
Wynik sondażu:
5.81%
Błąd:
0.47 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Rafał-Skąpski.jpg

Rafał Skąpski

SLD Lewica Razem

PKW:
1.19%
Wynik sondażu:
2.91%
Błąd:
1.72 p.p.
Błąd łączny 16.26 p.p.

Ranking sondaży
w Nowym Sączu

Miejsce Sondażownia Typ
Badania
Błąd
łączny
Data Wielkość
próby
Metoda Frekwencja
1
Instytut Badań Samorządowych
Sondaż 12.78 p.p. 11-12.10 500 CATI 59,80%
2
Instytut Badań Samorządowych
Prognoza 13.92 p.p. 11-12.10 500 CATI 59,80%
3
Sądecka Agora
Sondaż 16.26 p.p. 13-15.10 1263 F2F 52,65%%
4
IBRiS
Sondaż 23.88 p.p. 1000 CATI 63,40%
5
Dobra Opinia
Sondaż 30.16 p.p. 13 i 16.10 400 F2F -
1
Typ badania:
Sondaż
Data badania:
11-12.10
Wielkość próby:
500
Metoda:
CATI
Frekwencja:
59,80%
Błąd badania:
12.78 p.p.
2
Typ badania:
Prognoza
Data badania:
11-12.10
Wielkość próby:
500
Metoda:
CATI
Frekwencja:
59,80%
Błąd badania:
13.92 p.p.
3
Typ badania:
Sondaż
Data badania:
13-15.10
Wielkość próby:
1263
Metoda:
F2F
Frekwencja:
52,65%%
Błąd badania:
16.26 p.p.
4
Typ badania:
Sondaż
Data badania:
Wielkość próby:
1000
Metoda:
CATI
Frekwencja:
63,40%
Błąd badania:
23.88 p.p.
5
Typ badania:
Sondaż
Data badania:
13 i 16.10
Wielkość próby:
400
Metoda:
F2F
Frekwencja:
-
Błąd badania:
30.16 p.p.

Dlaczego sprawdzamy sondaże?

Nasza metodologia

Jak czytać sondaże?

×

Dlaczego sprawdzamy sondaże?

Wybory samorządowe to wysyp przeróżnych badań i sondaży publikowanych w mediach. Różne firmy, różne metodologie i najczęściej różne wyniki powodują, że zaufanie do tej metody przewidywania wydarzeń politycznych traci na ważności.

Dlatego właśnie postanowiliśmy przygotować stronę sprawdzamysondaze.pl, by media, komentatorzy oraz opinia publiczna mogli w prosty sposób zweryfikować publikowane dane z rzeczywistym wynikiem wyborów. Zależy nam też na niezależnym sposobie wskazania, które badania trafnie wskazały wynik wyborów, a które najbardziej się pomyliły.

Po wyborach zazwyczaj nikt nie zaprząta sobie głowy tym, która sondażownia była bliska wyniku, a która mocno rozminęła się z prawdą. Efektem tego przy kolejnym cyklu wyborczym jest dyskusja na temat wiarygodności badań.

Wybory samorządowe to idealny czas na weryfikację wyników sondaży z faktycznym wynikiem wyborów. Wiele firm badawczych realizuje wtedy badania w większości dużych miast, dzięki temu mamy bogaty materiał porównawczy. Późniejszą ocenę firm badawczych na bazie danych zebranych na stronie sprawdzamysondaze.pl pozostawiamy czytelnikowi.  

Mamy nadzieję, że miasta, które do tej pory nie korzystały z badań, chcąc poznać opinie swoich mieszkańców, przekonają się dzięki naszej stronie, że wybierając odpowiednią firmę badawczą, można robić to bardzo trafnie.

×

Nasza metodologia

Tworząc sprawdzamy sondaże chcieliśmy, aby prostota stosowanej metodologii czyniła ją narzędziem dla każdego zainteresowanego.  

W przypadku każdego badania sprawdzamy:

  • błąd – czyli różnicę wyrażoną w punktach procentowych pomiędzy poparciem z sondażu a faktycznym wynikiem Państwowej Komisji Wyborczej,
  • błąd łączny – czyli sumę błędów wszystkich kandydatów uwzględnionych w sondażu.

Na stronie zamieszczać będziemy ostatnie badanie danej sondażowni opublikowane przed wyborami 21 X w danym mieście. Będziemy uwzględniać jedynie sondaże publiczne z uwzględnieniem terminu badania, próby badawczej, zastosowanej metody badawczej oraz z podaniem źródła publikacji.

Wszystkie badania będziemy wprowadzać w formie nieuwzględniającej niezdecydowanych wyborców oraz odmów odpowiedzi. W przypadku publikowania badań z podaniem tych dwóch danych zostaną one rozdzielone proporcjonalnie tak, by każde badanie sumowało się do 100%, jak ma to miejsce z wynikami publikowanymi przez PKW.

Ranking sondaży będzie uszeregowaniem sondaży z każdego miasta od tego z najmniejszym błędem łącznym, aż do tego, w którym błąd był najwyższy. Osobno oznaczać będziemy sondaże wyborcze inaczej prognozy, które publikować będą media. Kształt rankingu poznamy więc po wyborach 21 X.

×

Jak czytać sondaże?

Dlaczego sondaże tak bardzo różnią się między sobą i jak rozpoznać dobry sondaż? Warto pamiętać o trzech najważniejszych elementach dzięki, którym łatwiej będzie określić wiarygodność sondażu.

Po pierwsze frekwencja – szczególnie w wyborach samorządowych jest ona często niższa niż ta w wyborach parlamentarnych. Im bliżej realnej frekwencji jest firma badawcza, tym wyższe prawdopodobieństwo, że wyniki poszczególnych kandydatów z sondażu pokryją się z tymi wyborczymi.

Po drugie metoda badawcza – to, która z nich jest stosowana przez pracownię badawczą, bez wątpienia przekłada się na wynik sondażu. Często wyniki badania CATI (telefoniczne) znacząca różnią się od wyników badania przeprowadzonego metodą ankietową (CAPI). Strona sprawdzamysondaze.pl pozwoli odpowiedzieć na pytanie, która metoda badawcza jest skuteczniejsza w przewidzeniu wyniku wyborów.

Po trzecie forma i sposób zadawania pytań – sondaż powinien maksymalnie przywoływać wyborcom sytuację, z którą będzie miał do czynienia w momencie głosowania. Dotyczy to realnej listy kandydatów i komitetów, które znajdują się na karcie wyborczej, bez zbędnych dopisków czy podpowiedzi. Wierzymy, że strona sprawdzamysondaze.pl pozwoli ocenić, która z firm radzi sobie z tym zadaniem najlepiej.

reset