Trafność sondaży przed wyborami samorządowymi 2018 Pobierz raport

Sprawdź wiarygodność sondaży wyborczych!

Sondaże wyborcze odgrywają ogromną rolę w debacie publicznej. Chcemy przyczynić się do zwiększenia wiarygodności badań, dlatego stworzyliśmy stronę Sprawdzamy Sondaże.

Będziemy na niej pokazywać, które publikowane sondaże i prognozy najtrafniej przewidziały wyniki wyborów prezydenckich w największych miastach.

Częstochowa

Uprawnieni do głosowania: 188 006
Frekwencja w I turze w 2014 r.: 41.39%
Data badania: 15.10
Wielkość próby: 504
Metoda: CATI
Frekwencja: 62,90%

Krzysztof Matyjaszczyk

SLD Lewica Razem

59,76% 10.88 p.p.

Artur Warzocha

Prawo i Sprawiedliwość

25,54% 6.51 p.p.

Marcin Maranda

KWW Marcin Maranda Mieszkańcy Częstochowy

6,17% 0.04 p.p.

Tomasz Jaskóła

KWW Kukiz'15

5,27% 2.04 p.p.

Jacek Krawczyk

Koalicja Obywatelska

2,83% 2.18 p.p.

Martin Saczek

KWW Otwarta Częstochowa

0,43% 0.11 p.p.
Błąd łączny 21.76 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Krzysztof-Matyjaszczyk.jpg

Krzysztof Matyjaszczyk

SLD Lewica Razem

PKW:
59.76%
Wynik sondażu:
70.64%
Błąd:
10.88 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Artur-Warzocha.jpg

Artur Warzocha

Prawo i Sprawiedliwość

PKW:
25.54%
Wynik sondażu:
19.03%
Błąd:
6.51 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Marcin-Maranda.png

Marcin Maranda

KWW Marcin Maranda Mieszkańcy Częstochowy

PKW:
6.17%
Wynik sondażu:
6.13%
Błąd:
0.04 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Tomasz-Jaskóła.jpg

Tomasz Jaskóła

KWW Kukiz'15

PKW:
5.27%
Wynik sondażu:
3.23%
Błąd:
2.04 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Jacek-Krawczyk.jpg

Jacek Krawczyk

Koalicja Obywatelska

PKW:
2.83%
Wynik sondażu:
0.65%
Błąd:
2.18 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Martin-Saczek.jpg

Martin Saczek

KWW Otwarta Częstochowa

PKW:
0.43%
Wynik sondażu:
0.32%
Błąd:
0.11 p.p.
Błąd łączny 21.76 p.p.
Data badania: 15.10
Wielkość próby: 504
Metoda: CATI
Frekwencja: 62,90%

Krzysztof Matyjaszczyk

SLD Lewica Razem

59,76% 10.76 p.p.

Artur Warzocha

Prawo i Sprawiedliwość

25,54% 6.18 p.p.

Marcin Maranda

KWW Marcin Maranda Mieszkańcy Częstochowy

6,17% 0.45 p.p.

Tomasz Jaskóła

KWW Kukiz'15

5,27% 2.05 p.p.

Jacek Krawczyk

Koalicja Obywatelska

2,83% 1.96 p.p.

Martin Saczek

KWW Otwarta Częstochowa

0,43% 0.12 p.p.
Błąd łączny 21.52 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Krzysztof-Matyjaszczyk.jpg

Krzysztof Matyjaszczyk

SLD Lewica Razem

PKW:
59.76%
Wynik sondażu:
70.52%
Błąd:
10.76 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Artur-Warzocha.jpg

Artur Warzocha

Prawo i Sprawiedliwość

PKW:
25.54%
Wynik sondażu:
19.36%
Błąd:
6.18 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Marcin-Maranda.png

Marcin Maranda

KWW Marcin Maranda Mieszkańcy Częstochowy

PKW:
6.17%
Wynik sondażu:
5.72%
Błąd:
0.45 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Tomasz-Jaskóła.jpg

Tomasz Jaskóła

KWW Kukiz'15

PKW:
5.27%
Wynik sondażu:
3.22%
Błąd:
2.05 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Jacek-Krawczyk.jpg

Jacek Krawczyk

Koalicja Obywatelska

PKW:
2.83%
Wynik sondażu:
0.87%
Błąd:
1.96 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Martin-Saczek.jpg

Martin Saczek

KWW Otwarta Częstochowa

PKW:
0.43%
Wynik sondażu:
0.31%
Błąd:
0.12 p.p.
Błąd łączny 21.52 p.p.
Sondaż
Data badania: 12-14.10
Wielkość próby: 200
Metoda: F2F
Frekwencja: Brak danych

Krzysztof Matyjaszczyk

SLD Lewica Razem

59,76% 15.96 p.p.

Marcin Maranda

KWW Marcin Maranda Mieszkańcy Częstochowy

6,17% 14.13 p.p.

Artur Warzocha

Prawo i Sprawiedliwość

25,54% 5.54 p.p.

Jacek Krawczyk

Koalicja Obywatelska

2,83% 6.17 p.p.

Tomasz Jaskóła

KWW Kukiz'15

5,27% 0.73 p.p.

Martin Saczek

KWW Otwarta Częstochowa

0,43% 0.47 p.p.
Błąd łączny 43.00 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Krzysztof-Matyjaszczyk.jpg

Krzysztof Matyjaszczyk

SLD Lewica Razem

PKW:
59.76%
Wynik sondażu:
43.80%
Błąd:
15.96 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Marcin-Maranda.png

Marcin Maranda

KWW Marcin Maranda Mieszkańcy Częstochowy

PKW:
6.17%
Wynik sondażu:
20.30%
Błąd:
14.13 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Artur-Warzocha.jpg

Artur Warzocha

Prawo i Sprawiedliwość

PKW:
25.54%
Wynik sondażu:
20.00%
Błąd:
5.54 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Jacek-Krawczyk.jpg

Jacek Krawczyk

Koalicja Obywatelska

PKW:
2.83%
Wynik sondażu:
9.00%
Błąd:
6.17 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Tomasz-Jaskóła.jpg

Tomasz Jaskóła

KWW Kukiz'15

PKW:
5.27%
Wynik sondażu:
6.00%
Błąd:
0.73 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Martin-Saczek.jpg

Martin Saczek

KWW Otwarta Częstochowa

PKW:
0.43%
Wynik sondażu:
0.90%
Błąd:
0.47 p.p.
Błąd łączny 43.00 p.p.
Sondaż
Data badania: 5-9.10
Wielkość próby: 350
Metoda: CATI
Frekwencja: 83,50%

Krzysztof Matyjaszczyk

SLD Lewica Razem

59,76% 5.21 p.p.

Artur Warzocha

Prawo i Sprawiedliwość

25,54% 4.13 p.p.

Marcin Maranda

KWW Marcin Maranda Mieszkańcy Częstochowy

6,17% 1.98 p.p.

Tomasz Jaskóła

KWW Kukiz'15

5,27% 2.23 p.p.

Jacek Krawczyk

Koalicja Obywatelska

2,83% 0.76 p.p.

Martin Saczek

KWW Otwarta Częstochowa

0,43% 0.07 p.p.
Błąd łączny 14.38 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Krzysztof-Matyjaszczyk.jpg

Krzysztof Matyjaszczyk

SLD Lewica Razem

PKW:
59.76%
Wynik sondażu:
64.97%
Błąd:
5.21 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Artur-Warzocha.jpg

Artur Warzocha

Prawo i Sprawiedliwość

PKW:
25.54%
Wynik sondażu:
21.41%
Błąd:
4.13 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Marcin-Maranda.png

Marcin Maranda

KWW Marcin Maranda Mieszkańcy Częstochowy

PKW:
6.17%
Wynik sondażu:
8.15%
Błąd:
1.98 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Tomasz-Jaskóła.jpg

Tomasz Jaskóła

KWW Kukiz'15

PKW:
5.27%
Wynik sondażu:
3.04%
Błąd:
2.23 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Jacek-Krawczyk.jpg

Jacek Krawczyk

Koalicja Obywatelska

PKW:
2.83%
Wynik sondażu:
2.07%
Błąd:
0.76 p.p.
Sprawdzamy sondaże - https://www.sprawdzamysondaze.pl/wybory-2018/wp-content/uploads/2018/09/Martin-Saczek.jpg

Martin Saczek

KWW Otwarta Częstochowa

PKW:
0.43%
Wynik sondażu:
0.36%
Błąd:
0.07 p.p.
Błąd łączny 14.38 p.p.

Ranking sondaży
w Częstochowie

Miejsce Sondażownia Typ
Badania
Błąd
łączny
Data Wielkość
próby
Metoda Frekwencja
1
Otawa Group
Sondaż 14.38 p.p. 5-9.10 350 CATI 83,50%
2
Instytut Badań Samorządowych
Prognoza 21.52 p.p. 15.10 504 CATI 62,90%
3
Instytut Badań Samorządowych
Sondaż 21.76 p.p. 15.10 504 CATI 62,90%
4
Dobra Opinia
Sondaż 43.00 p.p. 12-14.10 200 F2F -
1
Typ badania:
Sondaż
Data badania:
5-9.10
Wielkość próby:
350
Metoda:
CATI
Frekwencja:
83,50%
Błąd badania:
14.38 p.p.
2
Typ badania:
Prognoza
Data badania:
15.10
Wielkość próby:
504
Metoda:
CATI
Frekwencja:
62,90%
Błąd badania:
21.52 p.p.
3
Typ badania:
Sondaż
Data badania:
15.10
Wielkość próby:
504
Metoda:
CATI
Frekwencja:
62,90%
Błąd badania:
21.76 p.p.
4
Typ badania:
Sondaż
Data badania:
12-14.10
Wielkość próby:
200
Metoda:
F2F
Frekwencja:
-
Błąd badania:
43.00 p.p.

Dlaczego sprawdzamy sondaże?

Nasza metodologia

Jak czytać sondaże?

×

Dlaczego sprawdzamy sondaże?

Wybory samorządowe to wysyp przeróżnych badań i sondaży publikowanych w mediach. Różne firmy, różne metodologie i najczęściej różne wyniki powodują, że zaufanie do tej metody przewidywania wydarzeń politycznych traci na ważności.

Dlatego właśnie postanowiliśmy przygotować stronę sprawdzamysondaze.pl, by media, komentatorzy oraz opinia publiczna mogli w prosty sposób zweryfikować publikowane dane z rzeczywistym wynikiem wyborów. Zależy nam też na niezależnym sposobie wskazania, które badania trafnie wskazały wynik wyborów, a które najbardziej się pomyliły.

Po wyborach zazwyczaj nikt nie zaprząta sobie głowy tym, która sondażownia była bliska wyniku, a która mocno rozminęła się z prawdą. Efektem tego przy kolejnym cyklu wyborczym jest dyskusja na temat wiarygodności badań.

Wybory samorządowe to idealny czas na weryfikację wyników sondaży z faktycznym wynikiem wyborów. Wiele firm badawczych realizuje wtedy badania w większości dużych miast, dzięki temu mamy bogaty materiał porównawczy. Późniejszą ocenę firm badawczych na bazie danych zebranych na stronie sprawdzamysondaze.pl pozostawiamy czytelnikowi.  

Mamy nadzieję, że miasta, które do tej pory nie korzystały z badań, chcąc poznać opinie swoich mieszkańców, przekonają się dzięki naszej stronie, że wybierając odpowiednią firmę badawczą, można robić to bardzo trafnie.

×

Nasza metodologia

Tworząc sprawdzamy sondaże chcieliśmy, aby prostota stosowanej metodologii czyniła ją narzędziem dla każdego zainteresowanego.  

W przypadku każdego badania sprawdzamy:

  • błąd – czyli różnicę wyrażoną w punktach procentowych pomiędzy poparciem z sondażu a faktycznym wynikiem Państwowej Komisji Wyborczej,
  • błąd łączny – czyli sumę błędów wszystkich kandydatów uwzględnionych w sondażu.

Na stronie zamieszczać będziemy ostatnie badanie danej sondażowni opublikowane przed wyborami 21 X w danym mieście. Będziemy uwzględniać jedynie sondaże publiczne z uwzględnieniem terminu badania, próby badawczej, zastosowanej metody badawczej oraz z podaniem źródła publikacji.

Wszystkie badania będziemy wprowadzać w formie nieuwzględniającej niezdecydowanych wyborców oraz odmów odpowiedzi. W przypadku publikowania badań z podaniem tych dwóch danych zostaną one rozdzielone proporcjonalnie tak, by każde badanie sumowało się do 100%, jak ma to miejsce z wynikami publikowanymi przez PKW.

Ranking sondaży będzie uszeregowaniem sondaży z każdego miasta od tego z najmniejszym błędem łącznym, aż do tego, w którym błąd był najwyższy. Osobno oznaczać będziemy sondaże wyborcze inaczej prognozy, które publikować będą media. Kształt rankingu poznamy więc po wyborach 21 X.

×

Jak czytać sondaże?

Dlaczego sondaże tak bardzo różnią się między sobą i jak rozpoznać dobry sondaż? Warto pamiętać o trzech najważniejszych elementach dzięki, którym łatwiej będzie określić wiarygodność sondażu.

Po pierwsze frekwencja – szczególnie w wyborach samorządowych jest ona często niższa niż ta w wyborach parlamentarnych. Im bliżej realnej frekwencji jest firma badawcza, tym wyższe prawdopodobieństwo, że wyniki poszczególnych kandydatów z sondażu pokryją się z tymi wyborczymi.

Po drugie metoda badawcza – to, która z nich jest stosowana przez pracownię badawczą, bez wątpienia przekłada się na wynik sondażu. Często wyniki badania CATI (telefoniczne) znacząca różnią się od wyników badania przeprowadzonego metodą ankietową (CAPI). Strona sprawdzamysondaze.pl pozwoli odpowiedzieć na pytanie, która metoda badawcza jest skuteczniejsza w przewidzeniu wyniku wyborów.

Po trzecie forma i sposób zadawania pytań – sondaż powinien maksymalnie przywoływać wyborcom sytuację, z którą będzie miał do czynienia w momencie głosowania. Dotyczy to realnej listy kandydatów i komitetów, które znajdują się na karcie wyborczej, bez zbędnych dopisków czy podpowiedzi. Wierzymy, że strona sprawdzamysondaze.pl pozwoli ocenić, która z firm radzi sobie z tym zadaniem najlepiej.

reset