Trafność sondaży przed wyborami samorządowymi 2018 Pobierz raport

Sprawdź wiarygodność sondaży do Europarlamentu!

Sondaże wyborcze odgrywają ogromną rolę w debacie publicznej, dlatego tak ważna jest ich wiarygodność. By przyczynić się do zwiększenia przejrzystości publikowanych badań, stworzyliśmy stronę Sprawdzamy Sondaże.

Będziemy na niej prezentować opublikowane sondaże oraz prognozy, a także porównywać je z wynikami wyborów. Dzięki temu każdy będzie mógł sprawdzić, które firmy badawcze najtrafniej przewidziały wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

WYBORY DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Termin wyborów: 26 maja 2019 r.
Liczba wybieranych europosłów: 51
Uprawnieni do głosowania: 30 636 537
Frekwencja w 2014 r.: 23.83%

Europosłowie

Prognoza
Data prognozy: 24.05

Jarosław Sellin

Prawo i Sprawiedliwość

Janusz Lewandowski

Koalicja Europejska

Magdalena Adamowicz

Koalicja Europejska

Kosma Złotowski

Prawo i Sprawiedliwość

Radosław Sikorski

Koalicja Europejska

Karol Karski

Prawo i Sprawiedliwość

Tomasz Frankowski

Koalicja Europejska

Jacek Protas

Koalicja Europejska

Jacek Saryusz-Wolski

Prawo i Sprawiedliwość

Ryszard Czarnecki

Prawo i Sprawiedliwość

Włodzimierz Cimoszewicz

Koalicja Europejska

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Koalicja Europejska

Andrzej Halicki

Koalicja Europejska

Robert Biedroń

Wiosna

Krzysztof Bosak

Konfederacja

Adam Bielan

Prawo i Sprawiedliwość

Zbigniew Kuźmiuk

Prawo i Sprawiedliwość

Jarosław Kalinowski

Koalicja Europejska

Witold Waszczykowski

Prawo i Sprawiedliwość

Marek Belka

Koalicja Europejska

Joanna Skrzydlewska

Koalicja Europejska

Zdzisław Krasnodębski

Prawo i Sprawiedliwość

Ewa Kopacz

Koalicja Europejska

Leszek Miller

Koalicja Europejska

Elżbieta Kruk

Prawo i Sprawiedliwość

Beata Mazurek

Prawo i Sprawiedliwość

Krzysztof Hetman

Koalicja Europejska

Tomasz Poręba

Prawo i Sprawiedliwość

Bogdan Rzońca

Prawo i Sprawiedliwość

Czesław Siekierski

Koalicja Europejska

Beata Szydło

Prawo i Sprawiedliwość

Patryk Jaki

Prawo i Sprawiedliwość

Ryszard Legutko

Prawo i Sprawiedliwość

Róża Thun

Koalicja Europejska

Adam Jarubas

Koalicja Europejska

Konrad Berkowicz

Konfederacja

Jadwiga Wiśniewska

Prawo i Sprawiedliwość

Bolesław Piecha

Prawo i Sprawiedliwość

Jerzy Buzek

Koalicja Europejska

Marek Balt

Koalicja Europejska

Mirosława Nykiel

Koalicja Europejska

Łukasz Kohut

Wiosna

Jacek Wilk

Konfederacja

Anna Zalewska

Prawo i Sprawiedliwość

Beata Kempa

Prawo i Sprawiedliwość

Janina Ochojska

Koalicja Europejska

Jarosław Duda

Koalicja Europejska

Krzysztof Śmiszek

Wiosna

Joachim Brudziński

Prawo i Sprawiedliwość

Bogusław Liberadzki

Koalicja Europejska

Bartosz Arłukowicz

Koalicja Europejska

Trafność Prognozy

40/51

Sprawdzamy sondaże - Stan Polityki
Prognoza
Data prognozy: 23.05

Janusz Lewandowski

Koalicja Europejska

Magdalena Adamowicz

Koalicja Europejska

Radosław Sikorski

Koalicja Europejska

Tomasz Frankowski

Koalicja Europejska

Włodzimierz Cimoszewicz

Koalicja Europejska

Danuta Hübner

Koalicja Europejska

Andrzej Halicki

Koalicja Europejska

Jarosław Kalinowski

Koalicja Europejska

Joanna Skrzydlewska

Koalicja Europejska

Ewa Kopacz

Koalicja Europejska

Leszek Miller

Koalicja Europejska

Joanna Mucha

Koalicja Europejska

Czesław Siekierski

Koalicja Europejska

Róża Thun

Koalicja Europejska

Adam Jarubas

Koalicja Europejska

Jerzy Buzek

Koalicja Europejska

Marek Balt

Koalicja Europejska

Jan Olbrycht

Koalicja Europejska

Janina Ochojska

Koalicja Europejska

Jarosław Duda

Koalicja Europejska

Bogusław Liberadzki

Koalicja Europejska

Bartosz Arłukowicz

Koalicja Europejska

Anna Fotyga

Prawo i Sprawiedliwość

Kosma Złotowski

Prawo i Sprawiedliwość

Karol Karski

Prawo i Sprawiedliwość

Jacek Saryusz-Wolski

Prawo i Sprawiedliwość

Ryszard Czarnecki

Prawo i Sprawiedliwość

Adam Bielan

Prawo i Sprawiedliwość

Zbigniew Kuźmiuk

Prawo i Sprawiedliwość

Witold Waszczykowski

Prawo i Sprawiedliwość

Joanna Kopcińska

Prawo i Sprawiedliwość

Zdzisław Krasnodębski

Prawo i Sprawiedliwość

Elżbieta Kruk

Prawo i Sprawiedliwość

Beata Mazurek

Prawo i Sprawiedliwość

Tomasz Poręba

Prawo i Sprawiedliwość

Bogdan Rzońca

Prawo i Sprawiedliwość

Beata Szydło

Prawo i Sprawiedliwość

Ryszard Legutko

Prawo i Sprawiedliwość

Patryk Jaki

Prawo i Sprawiedliwość

Jadwiga Wiśniewska

Prawo i Sprawiedliwość

Grzegorz Tobiszowski

Prawo i Sprawiedliwość

Anna Zalewska

Prawo i Sprawiedliwość

Beata Kempa

Prawo i Sprawiedliwość

Joachim Brudziński

Prawo i Sprawiedliwość

Robert Biedroń

Wiosna

Maciej Gdula

Wiosna

Łukasz Kohut

Wiosna

Krzysztof Śmiszek

Wiosna

Konrad Berkowicz

Konfederacja

Jacek Wilk

Konfederacja

Krzysztof Bosak

Konfederacja

Trafność Prognozy

43/51

Sprawdzamy sondaże - Polityka Insight

Dlaczego sprawdzamy sondaże?

Nasza metodologia

Jak czytać sondaże?

×

Dlaczego sprawdzamy sondaże?

Każde kolejne wybory to wysyp przeróżnych badań i sondaży publikowanych w mediach. Różne firmy, różne metodologie i najczęściej różne wyniki powodują, że zaufanie do tej metody przewidywania wydarzeń politycznych traci na ważności.

Dlatego właśnie postanowiliśmy przygotować stronę sprawdzamysondaze.pl, by media, komentatorzy oraz opinia publiczna mogli w prosty sposób zweryfikować publikowane dane z rzeczywistym wynikiem wyborów. Zależy nam też na niezależnym sposobie wskazania, które badania trafnie wskazały wynik wyborów, a które najbardziej się pomyliły.

Po wyborach zazwyczaj nikt nie zaprząta sobie głowy tym, która sondażownia była bliska wyniku, a która mocno rozminęła się z prawdą. Efektem tego przy kolejnym cyklu wyborczym jest dyskusja na temat wiarygodności badań.

Wybory to idealny czas na weryfikację wyników sondaży z faktycznym wynikiem wyborów. Wiele firm badawczych realizuje wtedy swoje sondaże, dzięki temu mamy bogaty materiał porównawczy. Późniejszą ocenę firm badawczych na bazie danych zebranych na stronie sprawdzamysondaze.pl pozostawiamy czytelnikowi.  

×

Nasza metodologia

Tworząc sprawdzamy sondaże chcieliśmy, aby prostota stosowanej metodologii czyniła ją narzędziem dla każdego zainteresowanego.  

W przypadku każdego badania sprawdzamy:

  • błąd – czyli różnicę wyrażoną w punktach procentowych pomiędzy poparciem z sondażu a faktycznym wynikiem Państwowej Komisji Wyborczej,
  • błąd łączny – czyli sumę błędów wszystkich partii uwzględnionych w sondażu.

Na stronie zamieszczać będziemy ostatnie badanie danej sondażowni opublikowane przed wyborami 26 maja. Będziemy uwzględniać jedynie sondaże publiczne z uwzględnieniem terminu badania, próby badawczej, zastosowanej metody badawczej oraz z podaniem źródła publikacji.

Wszystkie badania będziemy wprowadzać w formie nieuwzględniającej niezdecydowanych wyborców oraz odmów odpowiedzi. W przypadku publikowania badań z podaniem tych dwóch danych zostaną one rozdzielone proporcjonalnie tak, by każde badanie sumowało się do 100%, jak ma to miejsce z wynikami publikowanymi przez PKW.

Ranking sondaży będzie uszeregowaniem sondaży od tego z najmniejszym błędem łącznym, aż do tego, w którym błąd był najwyższy. Osobno oznaczać będziemy sondaże wyborcze inaczej prognozy, które publikować będą media. Znajdziemy też miejsce na przewidywania dotyczące mandatów dla poszczególnych kandydatów w zakładce „Europosłowie”. Kształt rankingów poznamy po wyborach 26 maja.

×

Jak czytać sondaże?

Dlaczego sondaże tak bardzo różnią się między sobą i jak rozpoznać dobry sondaż? Warto pamiętać o trzech najważniejszych elementach dzięki, którym łatwiej będzie określić wiarygodność sondażu.

Po pierwsze frekwencja – im bliżej realnej frekwencji jest firma badawcza, tym wyższe prawdopodobieństwo, że wyniki poszczególnych partii z sondażu pokryją się z tymi wyborczymi.

Po drugie metoda badawcza – to, która z nich jest stosowana przez pracownię badawczą, bez wątpienia przekłada się na wynik sondażu. Często wyniki badania CATI (telefoniczne) znacząca różnią się od wyników badania przeprowadzonego metodą ankietową (CAPI). Strona sprawdzamysondaze.pl pozwoli odpowiedzieć na pytanie, która metoda badawcza jest skuteczniejsza w przewidzeniu wyniku wyborów.

Po trzecie forma i sposób zadawania pytań – sondaż powinien maksymalnie przywoływać wyborcom sytuację, z którą będzie miał do czynienia w momencie głosowania. Dotyczy to realnej komitetów, które znajdują się na karcie wyborczej, bez zbędnych dopisków czy podpowiedzi. Wierzymy, że strona sprawdzamysondaze.pl pozwoli ocenić, która z firm radzi sobie z tym zadaniem najlepiej.

Partnerzy medialni:

reset